Atılım

Türlü cimnastik alıştırmalarına temel olan bir başlama duruşudur. Türlü yönlere adım duruşlarında, gövdenin bükülü bacak üzerine eğilmesi ve gergin bacakla bir doğrultuya getirilmesiyle vücut ağırlığının o yöne aktarılmasıdır.