KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME

ÜNSPED SPOR VE KÜLTÜR KULÜBÜ, Veri Sorumlusu olarak kişisel verilerinizin kullanılmasına ilişkin anayasal haklarınızı kabul eder, bu haklara saygı gösterir ve korunması konusunda en iyi gayreti sarf eder. Web sitesinin belirli sayfaları görüntülenirken bilgisayarınızda bazı bilgiler depolanabilir. Bu bilgiler “Çerez” veya benzer dosya formlarında olacak ve sizlerin ilgi ve/veya tercihlerinize daha iyi yanıt verebilmesi için web sayfasının daha uygun hale getirilmesine imkân sağlayacaktır. Buna rağmen bu site, içerisinde diğer web sayfalarına bağlantılar içermekte olup ÜNSPED SPOR VE KÜLTÜR KULÜBÜ, bu sayfaların gizlilik politikalarını kontrol etme yetkisine sahip değildir. Yukarıda bahsedilen bilgilere ek olarak, ÜNSPED SPOR VE KÜLTÜR KULÜBÜ Web Sitesi ziyaretçileri genel istek, talep, şikayet ve iş başvurularını işletmemiz yetkililerine iletmek için belirtilen e-posta adreslerine göndermektedir.

Hakkınızda bize vereceğiniz ya da web sitesini ziyaretiniz nedeniyle toplanacak olan bilgilerle ilgili olarak ÜNSPED SPOR VE KÜLTÜR KULÜBÜ, sorumlu bir tutum sergileyecektir. ÜNSPED SPOR VE KÜLTÜR KULÜBÜ’nün bu web sitesini ziyaretiniz sırasında toplayacağı bilgileri;

(i) ÜNSPED SPOR VE KÜLTÜR KULÜBÜ’nün veya diğer tarafların haklarını, güvenliğini veya mülkiyet haklarını korumak,
(ii) yasal veya düzenleyici yükümlülüklere uyum sağlamak,
(iii) web sayfası veya kullanıcıları hakkında toplu istatistiksel bilgiler toplamak ve/veya sağlamak,

amacıyla saklayabilecek, işleyebilecek ya da aktarabilecektir. Ancak ÜNSPED SPOR VE KÜLTÜR KULÜBÜ açık onayınız olmaksızın kişisel bilgilerinizi ticari amaçlarla kullanmayacak, bu bilgileri üçüncü kişilere satmayacak veya kiralamayacaktır. Kişisel bilgilerinizin işlenip işlenmediği konusunda her zaman bilgi alma ve bilgilerinizin silinmesini talep hakkınız bulunmaktadır. ÜNSPED SPOR VE KÜLTÜR KULÜBÜ’nün kişisel verilere ilişkin politikası ve kişisel verilere yönelik haklarınıza dair detaylı bilgi almak isterseniz, lütfen aşağıdaki bölümleri inceleyiniz.

Bu beyan sadece ÜNSPED SPOR VE KÜLTÜR KULÜBÜ tarafından toplanan ve saklanan bilgiler için geçerlidir.

BAĞLANTI

Kolaylık sağlamak açısından bu web sitesi içerisinde ÜNSPED SPOR VE KÜLTÜR KULÜBÜ tarafından kontrol edilmeyen veya herhangi bir şekilde ÜNSPED SPOR VE KÜLTÜR KULÜBÜ ile ilintili veya ilişkili olmayan diğer web sayfalarına bağlantılar yer almaktadır. Bu doğrultuda ÜNSPED SPOR VE KÜLTÜR KULÜBÜ, bu sayfaların kişisel veri politikalarına, gizlilik uygulamaları veya kullanım koşullarına ilişkin herhangi bir beyanda bulunmamakta ve ayrıca bu sayfalarda bulunan bilgi, veri, metin, yazılım, müzik, ses, fotoğraf, grafik, video, mesaj veya mevcut diğer materyallerin doğrulukları, bütünlükleri veya niteliklerini kontrol etmemekte veya bu konuda herhangi bir garanti vermemektedir. Dahil ya da hariç olma durumu hiçbir şekilde ÜNSPED SPOR VE KÜLTÜR KULÜBÜ’nün sayfayı, sayfanın sağlayıcısını ya da sayfadaki bilgileri onayladığı anlamına gelmez.

KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN İSTEK VE TALEPLERİ

ÜNSPED SPOR VE KÜLTÜR KULÜBÜ, KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak kişisel veri sahibinin haklarını kendisine bildirmekte, bu hakların nasıl kullanılacağı konusunda kişisel veri sahibine yol göstermektedir. ÜNSPED SPOR VE KÜLTÜR KULÜBÜ, kişisel veri sahiplerinin haklarının değerlendirilmesi ve kişisel veri sahiplerine gereken bilgilendirmenin yapılması için KVK Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak gerekli kanalları, iç işleyişi, idari ve teknik düzenlemeleri yürütmektedir.

Bu minvalde, kişisel veri sahipleri, ÜNSPED SPOR VE KÜLTÜR KULÜBÜ Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ında belirtilen haklarına ilişkin taleplerini; kimliklerini tespit edecek bilgi ve belgelerle ve  www.unspedsporkulubu.com adresinde bulunan formu doldurularak, formda belirtilen veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Veri Sahibi Kişisel Bilgi Başvuru Formu’nu doldurup imzalayarak ÜNSPED SPOR VE KÜLTÜR KULÜBÜ’ne iletebileceklerdir.

Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına, noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.

ÇEREZ POLİTİKASI

Bu web sayfası, “Çerez” ve benzeri teknoloji bilgi toplayan araçlar kullanmaktadır. Bu web sayfasını ziyaret ederek, ilgili araçların kullanılmasını kabul etmiş oluyorsunuz. Bu kullanımı kabul etmemeniz durumunda, lütfen bu web sayfasına ziyaretinizi sonlandırınız. Bu sayfanın kullanımı, ÜNSPED SPOR VE KÜLTÜR KULÜBÜ tarafından zorunlu kılınmış bir uygulama değildir.