• Fair Play ruhu ile; iyi niyet, dürüstlük ve tarafsızlık çerçevesi içerisinde davranırız. Sporcularımızın da bu konuda bilinçlendirilmesini sağlarız.
 • Evrensel değerlere saygı gösteririz.
 • Taahhüt ettiğimiz işi yapar, söz verdiğimizi tutarız.
 • İş ile ilgili bilgilerin ve kişisel verilerin gizliliğine saygı gösteririz.
 • Herkese adil davranır ve adil kültürü kurum kültürünün ayrılmaz parçası kabul ederiz.
 • İnsana, doğaya, çevreye ve tüm canlılara layık oldukları ilgiyi ve saygıyı gösteririz.
 • Hareketlerimizin başkalarını nasıl etkileyeceğini her zaman göz önünde bulundururuz.
 • Farklılıklara saygı duyarız; ırk, etnik köken, yaş, cinsiyet, din veya siyasi görüş sebebiyle ayrım yapmayız.
 • Güven duygusunu ön planda tutarız.
 • Doğruyu ve en uygunu bulmak için sorgulamaktan vazgeçmeyiz,
 • Doğru bildiklerimizi söylemekten çekinmeyiz, açıkça paylaşırız,
 • Dolaylı anlatım yerine doğrudan aktarmayı tercih ederiz,
 • Açık ve samimi şekilde görüş ve düşüncelerini paylaşanların görüşlerine saygı gösteririz.
 • Merakla öğrenir, heyecanla öğretir, açıkça paylaşır, cesaretle değiştirir ve ilerleriz,
 • Yeniliklere açık oluruz.
 •  Standarlarımızın çıtasını her geçen gün daha yükselterek mükemmelliğe ulaşmaya çalışırız.
 • İşimizi iyi yaparak öğrencilerimizin memnun olmalarını sağlarız.
 • Alanımızla ilgili dünya çapındaki tüm gelişmeleri takip eder ve kendimize katarız.
 • Eğitim tekniklerimizi bilim odaklı çalışmalar ile destekleyerek sunarız.