ÜNSPED KÜLTÜR ve SPOR KULÜBÜ DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ

Genel Hükümler
AMAÇ

Bu yönetmelik, spor ahlakına, disiplinine sahip sağlıklı nesillerin yetişmesine yardımcı olmak, kulübün spor faaliyetlerinde disiplini sağlamak için ulusal ve uluslararası esaslara ve teamüllere uygun olarak, disiplin suçu teşkil eden fiiller ile müeyyidelerinin belirlenmesi amacı ile düzenlenmiştir.

KAPSAM

Bu yönetmelik; ÜNSPED Kültür ve Spor Kulübü faaliyetleri içerisinde yer alan amatör spor faaliyetlerinde bulunan sporcuları ve antrenörleri kapsar.

1
Sporculardan Beklenen Davranışlar
 • İnsani değerlere önem vermeleri ve insanlara sevgiyle yaklaşmaları,
 • Spor başarısıyla birlikte eğitim ve kültüre de vazgeçilmez değerler olarak önem vermeleri
 • Kulüp amaçlarını kendi çıkarlarının üstünde tutmamaları,
 • Başarıyı ölçülü bir şekilde kutlamaları ve yenilgiyi olgunlukla kabullenmeleri,
 • Yönetici, idareci, antrenör ve sporcularla iyi ilişkiler kurmaları,
 • Kulüpte mevcut tesis ve birimlerin kurallarına uymaları,
 • Tesis ve malzemeyi korumaları,
 • Bulunduğu çevreyi temiz tutmaları ve korumaları,
 • Kendi sağlıklarını korumaya dikkat etmeleri,
 • Antrenörlerinin söylediklerini uygulamaları ve antrenman programlarına uymaları
 • Bütün kulüp yarışmalarında kulüp eşofmanı, forması vs. giymeleri,
 • Sporun dostluk, centilmenlik ve paylaşım olduğunu unutmamaları,
 • İhtiyaç ve taleplerini antrenörü aracılığıyla kulübe iletmeleri
 • Sporda başarılı olmak için çok çalışmaları, istenir.
Sporcuların Uygun Olmayan Davranışları
 • Antrenörlerinin söylediklerini uygulamamak ve antrenman programlarına uymamak,
 • Müsabaka ve antrenmanlarda görgü kurallarına uymamak,
 • Başkasına ait eşyayı izni olmadan almak veya kullanmak,
 • Antrenmanlara sürekli olarak geç gelmek,
 • Antrenmanlara izinsiz olarak katılmak
 • Antrenmanların akışını ve düzenini bozacak davranışlarda bulunmak,
 • Mevcut tesis ve birimlerin kurallarına uymamak,
2
Antrenörlerden Beklenen Davranışlar
 • Sporcularını, ÜNSPED Kültür ve Spor Kulübü kurallarına uygun yetiştirip, takip ve kontrol etmeleri,
 • Sporcularına daima örnek davranışlar sergilemeleri,
 • ÜNSPED Kültür ve Spor Kulübü amaç ve kurallarına uygun davranmaları ve çalıştırdıkları sporcuları da aynı amaç ve kurallar çerçevesinde yarışmalarını sağlamaları
 • Sporda centilmenlik kuralları çerçevesinde davranmaları ve çalıştırdıkları sporcuların da bu kurallara uygun çalışmalarını ve yarışmalarını sağlamaları,
 • Kulüp tesis ve malzemelerinin uygun ve yerinde kullanılmasını sağlamaları istenir.
 • Antrenörlerin Disiplin Yönetmeliğine Uygun Olmayan Davranışları
 • Branşın ulusal ve uluslararası kurallarını bilmemek ve uygulamamak,
 • Sporcuları, ÜNSPED Kültür ve Spor Kulübü amaç ve kurallarına uygun yetiştirmemek, takip ve kontrol etmemek,
 • Sporda centilmenlik kuralları çerçevesinde davranmamak,
 • Sporculara örnek davranış göstermemek,
 • Diğer antrenörlere, sporculara, kulüp çalışanlarına ve hakemlere kaba ve saygısız davranmak,
 • Kulübe ait malzemelere kasıtlı olarak zarar vermek,