Defans

Rakip hücumunu file altında engellemek için yapılan her türlü manşet ve parmak paslardır.