MÜZİK

Müzik; beynin birden fazla alanını aktif olarak çalıştırdığı için dikkat becerilerinin pekişmesine ve gelişmesine yardımcı olur. Bir enstrüman çalarken aktif nota takibi, sağ-sol el koordinasyonu ve benzeri pek çok faktörün aynı anda yapılması konsantrasyonun arttırılmasını, motor-ince motor becerilerini ve okuma-yazma becerilerinin gelişmesini destekler. Müzik eğitimi alan kişilerin sol beyin fonksiyonlarının geliştiği gözlemlenmiştir. Bilindiği üzere sol beyin matematiksel ve mantıksal düşünme ile ilgilidir. Enstrüman çalmayı öğrenmek başlangıcından itibaren emek gösterilmesi gereken bir süreçtir. Düzenli çalışma, günlük tekrar ve kendi içinde ciddi bir disipline sahiptir. Dolayısıyla bu disiplini ve sorumluluk bilincini kazanamayan kişiler enstrümanda yetkinleşemezler. Müzik, bu süreçte kişilere disiplin ve sorumluluk bilinci anlamında katkı sağlamaktadır.

 

Müzik, kişinin sosyal beceri gelişimini son derece olumlu yönde etkilemektedir. Kişi, müziğe başladığı günden itibaren sosyalliğe itilmektedir. Gerek kurs içerisinde kurduğu arkadaşlıklar, eğitmeniyle kurduğu iletişim; gerekse profesyonel bağlamda diğer müzik insanlarıyla etkili iletişim kurma, bilgi paylaşımı zorundalığı kişinin pozitif yönde sosyal bir çevre edinmesini sağlamakta ve iletişim becerilerini olumlu yönde etkilemektedir.

 

  1. Vücut Koordinasyonunu Geliştirir.
  2. Konsantrasyon Süresini Arttırır.
  3. İşitsel ve Sözel Beceriler Geliştirir.
  4. Hızlı Okuma Becerisi Kazandırır.
  5. Dil ve Müzik Bağlantısı
  6. Sayısal Zekayı Geliştirir.
  7. Çalışma Disiplini Verir.
  8. Hafızayı Geliştirir.