Pipe

Üç metre çizgisinin gerisinden çizgiye basmadan arka alandan yapılan hücum vuruşlarıdır (smacıdır)