Plase

File üstünden smaca benzer şekilde başlayan ama smaca kıyasla daha yumuşak ve kontrollü olarak genelde parmaklarla yapılan hücum türüdür.