Smaç

File üstünden topu karşı alana yukarıdan aşağıya sert bir şekilde vurularak yapılan hücum türü.