YARATICI DRAMA

Drama, genellikle kurgusal bir esere dayanan ve oyuncular tarafından canlandırılan bir anlatı türüdür. Bir sözcüğü, bir kavramı, bir davranışı, bir tümceyi, bir fikri ya da yaşantıyı veya bir olayı, tiyatro tekniklerinden yararlanarak oyun ya da oyunlar geliştirerek öyküleştirmektir.

 • Bütün duyu organları etkin bir şekilde kullanıldığından dikkat, algılama, dinleme, konuşma ve bedeni kullanarak anlatır ve yorumlama gibi iletişim becerilerini geliştirir.
 • Oyun oynayarak yapılan drama, soyut ve teorik olayların ve kavramların anlaşılmasına, somutlaştırılmasına yardım eder. Böylelikle olaylar karmaşık da olsa, kolayca anlaşılır, yorumlanır.
 • Hayal gücünü geliştirerek zenginleştirir.
 • Estetik duygusu ve bilincini arttırır.
 • Önemli bir öğrenme yoludur. Olaylar ve durumlar arasındaki bağlantı kolayca çözülür, problem çözme yeteneğini farkettirir.
 • Drama grup ile yapıldığından, işbirliği yapma, iletişim kurma gibi yönleri geliştirir.
 • Etkinlikler sırasındaki konuların içeriği ile ilgili milli, manevi ve ahlaki değerleri ortaya çıkarır.
 • Drama eğlenceli geçebilir, bu da neşelendirir ve iyimserlik duygularını arttırır.
 • Drama Teknikleri ve Oyunlar
 • Doğaçlama
 • Canlandırma
 • Eğlenceli oyunlar
 • Gelişim
 • Okul öncesi etkinlikler